Κανάραχος Ανδρέας, Αντωνιάδης Ιωάννης

  • Grid Λίστα
Δυναμική Μηχανών
€27.00 €24.30
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η εισαγωγική παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν τη δυναμική συμπεριφορά μηχανών και μηχανολογικών συστημάτων...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ