Για Φοιτητές

Πλατφόρμα Διανομής Συγγραμμάτων “Εύδοξος”

Μία ιδιαίτερα σημαντική παροχή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές μέσα από την Πλατφόρμα Εύδοξος. Στόχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://www.eudoxus.gr είναι η απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών παράδοσης των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.
Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές σε κάθε εξάμηνο της φοίτησής τους είναι απαραίτητο να εισέλθουν στην υπηρεσία που αφορά στη Δήλωση Συγγραμμάτων για να μπορέσουν να παραλάβουν Συγγράμματα. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα σε κάθε εξάμηνο να εισέλθουν στο σύστημα του «Εύδοξος», να ενημερωθούν για τα Συγγράμματα που προτείνουν οι διδάσκοντες των μαθημάτων και να δηλώσουν τα Συγγράμματα που επιθυμούν. Επιπλέον, έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τον τόπο παραλαβής των δηλωθέντων βιβλίων.

Πως λειτουργεί το σύστημα Εύδοξος;

Οι εκδότες υποβάλλουν στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Ευδόξου, τα απαραίτητα στοιχεία από τα βιβλία που κρίνουν ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, ενώ γνωστοποιούν τα σημεία διανομής και τα διαθέσιμα αποθέματα.
Τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα επιλέγουν από τα διαθέσιμα συγγράμματα όσα αποφασίζουν ότι απαιτούνται και τα δηλώνουν στο Σύστημα του Ευδόξου.
Οι φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας http://www.eudoxus.gr, όπου πιστοποιείται η ταυτότητά τους, επιλέγουν τα συγγράμματα που αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα μαθήματα, γνωρίζουν τη διαθεσιμότητα των συγγραμμάτων καθώς και τα σημεία διανομής από όπου μπορούν να τα παραλάβουν. Σε κάθε φοιτητή δίνεται ένας προσωπικός δωδεκαψήφιος κωδικός (PIN), που χρησιμοποιείται για την παραλαβή των συγγραμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Πόσα συγγράμματα δικαιούται ένας φοιτητής;

Οι φοιτητές δικαιούνται να επιλέξουν και να προμηθευτούν δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων, ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Εάν προπτυχιακοί φοιτητές ή σπουδαστές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων, δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.


Πως μπορεί ένας φοιτητής να υποβάλει δήλωση συγγραμμάτων;

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δήλωση συγγραμμάτων μπορείτε να πραγματοποιήσετε εδώ.