Ο Εκδοτικός Οίκος

Οι Εκδόσεις Παπασωτηρίου από το 1981 ηγούνται στο χώρο του βιβλίου, με έμφαση  στις  επιστημονικές εκδόσεις, έχοντας κυκλοφορήσει και μεταφράσει πάνω από 350 τίτλους πολλοί εκ των οποίων αποτελούν ορόσημα για τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία τους. Ανέκαθεν επιδίωξη μας αποτελούσε η ικανοποίηση της επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας που αναζητά σύγχρονα και ποιοτικά εγχειρίδια.

Οι Εκδόσεις Παπασωτηρίου μέχρι σήμερα συνεχίζουν τη μακρά πορεία τους, με επίκεντρο τις τεχνικές/επιστημονικές εκδόσεις και στόχο τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών πολλαπλών επιστημονικών πεδίων σε επίπεδο συγγραμμάτων.