Επιστήμη Υπολογιστών

  • Grid Λίστα
Πώς να Πείσετε με Δεδομένα
€35.00 €31.50
Το Πώς να πείσετε με δεδομένα απευθύνεται σε όσους καλούνται να εξηγήσουν αποτελέσματα αναλύσεων σε άλλους. Στο βιβλίο παρουσιάζεται με...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Εισαγωγή στον Υπολογισμό και τον Προγραμματισμό με την Python, 3η έκδοση
€45.00 €40.50
Με Εφαρμογές στην Υπολογιστική Μοντελοποίηση και την Κατανόηση Δεδομένων Βασισμένο σε ένα «massive open online course» (MOOC) του MIT, το...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Επιστήμη Δεδομένων: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές με Python, 2η έκδοση
€33.00 €29.70
Για να μάθετε πραγματικά την επιστήμη δεδομένων, δεν πρέπει απλώς να κυριαρχήσετε στα εργαλεία –βιβλιοθήκες επιστήμης δεδομένων, πλαίσια, μονάδες κώδικα...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Υπολογιστική Γλωσσολογία-Linguistik und ihre Anwendungen in der Computerlinguistik (Ελληνικά - Γερμανικά)
€25.00 €22.50
Ο αυξανόμενος αριθμός των πεδίων εφαρμογής των υπολογιστών συνδέθηκε με την αυξανόμενη ποικιλία του είδους των προς επεξεργασία δεδομένων από...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Προγραμματισμός με τη C++, 2η Έκδοση
€86.00 €77.40
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό από τον Δημιουργό της C++ Προετοιμασία για Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Πραγματικό Κόσμο: Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους όσοι...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Υπολογιστικά Μαθηματικά: Υπολογιστικές Μέθοδοι Αριθμητικής Ανάλυσης με χρήση Matlab
€32.00 €28.80
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει θέματα Υπολογιστικών Μεθόδων Αριθμητικής Ανάλυσης και περιλαμβάνει υπολογιστικές και αλγοριθμικές τεχνικές υλοποιημένες στο περιβάλλον MATLAB, ως...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Επιστημονικοί Υπολογισμοί: Υπολογιστικές Μέθοδοι και Μαθηματικό Λογισμικό με χρήση Matlab
€30.00 €27.00
Το βιβλίο αυτό διαπραγματεύεται ένα μεγάλο εύρος υπολογιστικών μεθόδων που συναντώνται σε προβλήματα μηχανικής, φυσικής και μαθηματικών. Βασικό χαρακτηριστικό του...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Προγραμματισμός σε Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα: MPI, OPENMP, PTHREADS, CUDA
€29.00 €26.10
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις βασικές εντολές και δομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη προγραμμάτων στα τέσσερα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, καθώς...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Προγραμματισμός με τη Χρήση MΑΤLAB
€29.00 €26.10
Το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί μόνο ένα εγχειρίδιο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MATrix LABoratory (MATLAB), αλλά και μια εισαγωγή στις αριθμητικές...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Το Επίσημο Βιβλίο του Joomla! 1.6
Εξαντλημένο
Το Επίσημο {Βιβλίο} του Joomla! είναι ο πλέον έγκυρος οδηγός αναφοράς, πολύτιμος για όλους όσους ασχολούνται με τη δημιουργία και...
Ο Μύθος της Ανθρωποδύναμης, Επετειακή Έκδοση με 4 Νέα Κεφάλαια: Μια εξελικτική θεωρία για το λογισμικό (και όχι μόνο…)
€25.00 €22.50
Ελάχιστα βιβλία με θέμα τη διαχείριση έργων λογισμικού υπήρξαν τόσο σημαίνοντα, διαχρονικά και πολυδιαβασμένα όσο Ο Μύθος της Ανθρωποδύναμης. Συνδυάζοντας...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Δίκτυα Υπολογιστών: Προσέγγιση από πάνω προς τα Κάτω
€58.00 €52.20
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται ένα πολύπλοκο θέμα με κατανοητό τρόπο, ο οποίος κάνει την εκμάθηση της ύλης όχι απλώς εύκολη,...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ