Έλεγχος Τροφίμων

  • Grid Λίστα
Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσημα Σημεία Ελέγχου (HACCP) στη Βιομηχανία Τροφίμων
€24.00 €21.60
Η Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου – HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) στη βιομηχανία τροφίμων αποτελεί μία συστηματική...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων
€19.00 €17.10
Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να είναι το πρώτο ελληνόγλωσσο ολοκληρωμένο εγχειρίδιο που σχετίζεται με τις βασικές αρχές και μεθόδους του...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ