Περιβάλλον

  • Grid Λίστα
Αειφόρος Ανάπτυξη και Οικονομικά της Κλιματικής Αλλαγής
€38.00 €34.20
Η κλιματική κρίση αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη μας και, για να μετριασθεί και να σταθεροποιηθεί, θα...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Εκκλησία και Περιβάλλον
€9.90 €8.91
Ο συγγραφές παρουσιάζει και αναλύει τον άνθρωπο, τη φύση και την Αγία Εκκλησία μας και αναφέρεται στο πολύτιμο έργο που...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Κοινωνιολογία Τοπίου
€21.60 €19.44
Η Κοινωνιολογία του Τοπίου αποτελεί μια διανοητική περιπλάνηση στα τοπία του κόσμου: Από τη «Μουριά του Μυριβήλη» και τα εξωκκλήσια...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Προστασία του Ελληνικού Ακουστικού Τοπίου: Θεσικό Πλαίσιο για τον Περιβαλλοντικό Θόρυβο
€17.80 €16.02
Ο σκοπός του παρόντος βιβλίου συνίσταται στη διατύπωση κατευθυντήριων προτάσεων, οι οποίες αποτελούν το επιστημονικό υπόβαθρο για τη διαχείριση και...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Caves
€15.00 €13.50
CAVES NETWORK is the first transnational research effort on the topic of caves with the support of the European Community...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Εγχειρίδιο Μελέτης του Φυσικού Περιβάλλοντος: Εξέλιξη - Κατάσταση - Ιδεολογίες - Προστασία - Πιέσεις Νομικό - Πλαίσιο - Περιβαλλοντικές Μελάτες
€28.80 €25.92
Το παρόν βιβλίο ενδεικτικά περιέχει μια συνθετική παρουσίαση των συντελεστών της φύσης, περιγραφές των σύγχρονων μεθοδολογιών ανάλυσης της κατάστασης του...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Δασική Εδαφολογία
€15.00 €13.50
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να προσδιορίσει την έννοια του εδάφους και να αναδείξει τη σημασία του στην ποιότητα του...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Περιβάλλον 2η Συπμληρωμένη & Τροποποιημένη Έκδοση: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
€33.80 €30.42
Το βιβλίο αυτό περιγράφει τις μεθοδολογίες εκπόνησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προβλέπουν οι νέες προδιαγραφές και μεταφέρει με κατανοητό...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ