Πολιτικοί Μηχανικοί

  • Grid Λίστα
Αεροπορικές Μεταφορές & Αεροδρόμια, 2η Έκδοση
€32.00 €28.80
Το βιβλίο απευθύνεται στους επαγγελματίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών καθώς και με το...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Έξυπνα Λιμάνια
€48.00 €43.20
Το βιβλίο «Έξυπνα Λιμάνια» απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων ναυτιλιακών σπουδών της χώρας, καθώς και σε ερευνητές...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Γεωλογία Τεχνικών Έργων, 2η Έκδοση
€60.00 €54.00
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το δεύτερο από τους δύο τόμους της σειράς Τεχνική Γεωλογία και Γεωλογία Τεχνικών Έργων και καλύπτει...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Νέος Κώδικας για Δημόσιες Συμβάσεις Δημόσια Έργα & Μελέτες, 10η Έκδοση
€60.00 €54.00
Στον παρόντα Νέο ΚΩΔΙΚΑ για Δημόσιες Συμβάσεις, ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ με ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ περιέχεται ο Ν.4412/16 (κυρίως Δημόσια Έργα...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Τεχνική Υδρολογία, 6η Έκδοση
€32.00 €28.80
Το παρόν βιβλίο διαμορφώθηκε έτσι ώστε να παρέχει τις βασικές γνώσεις των εννοιών της υδρολογίας και περιλαμβάνει ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στα...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Εφαρμοσμένη Υδραυλική, 3η Έκδοση: Ροή υπό πίεση και με ελεύθερη επιφάνεια
€25.00 €22.50
Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις Εφαρμοσμένης Υδραυλικής που χρειάζεται να αποκτήσουν οι σπουδάστριες και σπουδαστές για να κατανοήσουν...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Οικονομική των Μεταφορών, 5η Έκδοση
€28.00 €25.20
Η Οικονομική των Μεταφορών εξετάζει όλα τα μέσα μεταφοράς και διερευνά τόσο τη λειτουργία του κάθε μέσου στην αγορά των...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων, 2η Εμπλουτισμένη Έκδοση
€20.00 €18.00
Το αντικείμενο του Σχεδιασμού Μεταφορικών Συστημάτων αναφέρεται στην εννοιολογική και ποσοτική προσέγγιση της ανάλυσης του συγκοινωνιακού συστήματος καθώς και των...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Εμπειρίες 1958-2012 ενός Έλληνα Συγκοινωνιολόγου: Από τις Αστικές Περιοχές της Ελλάδας και του Εξωτερικού
€20.00 €18.00
Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται η σύνοψη της πολύχρονης εμπειρίας του συγγραφέα από το 1958 έως το 2012. Σε 16...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Περί Κτημάτων Λόγος και Κτηματολόγιο & CD
€80.00 €72.00
Στο Α’ μέρος του βιβλίου αναπτύσσεται ο περί κτημάτων λόγος με ανάλυση των πραγματευόμενων θεμάτων σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Κυκλοφοριακή Τεχνική
€22.80 €20.52
Tο βιβλίο εντάσσεται στη σειρά των συγγραμμάτων που καλύπτουν το ευρύ αντικείμενο του Σχεδιασμού των Μεταφορών και της Κυκλοφοριακής Τεχνικής...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Συστήματα Αεροδρομίων: Μελέτη-Σχεδιασμός-Διαχείριση
€99.00 €89.10
Το παρόν βιβλίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που εκτείνεται από τις θεμελιώδεις αρχές των μεταφορικών συστημάτων ως το λεπτομερή...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ