Πολιτικοί Μηχανικοί

  • Grid Λίστα
Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, 3η Έκδοση
€40.00 €36.00
Η γνώση της τεχνολογίας των Υδατικών Πόρων γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητη στην Ελληνική πραγματικότητα. Στο παρόν βιβλίο καταδεικνύεται η...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Πολεοδομία vs Μεταφορές: Από την απόκλιση στη σύγκλιση
€20.00 €18.00
Στον τόμο αυτό, οι δυο συγγραφείς από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διερευνούν τη σχέση πολεοδομίας και μεταφορών. Είναι μια αυτονόητη...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Επεξεργασία Λυμάτων
€30.80 €27.72
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 14 κεφάλαια και ασχολείται με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Τα τρία πρώτα κεφάλαια αναφέρονται στην...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Στάθμευση
€24.00 €21.60
Το βιβλίο παρουσιάζει συστηματικά την ελληνική και διεθνή εμπειρία σε όλους τους τομείς της στάθμευσης στην οδό και εκτός οδού....
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
€13.00 €11.70
Υπολογιστική Ρευστοδυναμική είναι ένα σχετικά νέο γνωστικό αντικείμενο στο χώρο της μηχανικής και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια αλματώδη ανάπτυξη....
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Οδική Ασφάλεια
€22.00 €19.80
Το βιβλίο συνοψίζει και παρουσιάζει συστηματικά τη διεθνή και ελληνική εμπειρία στα θέματα της Οδικής Ασφάλειας, από τη συγκέντρωση και...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Διαχείριση Κυκλοφορίας
€18.80 €16.92
Το βιβλίο αυτό στα 21 του κεφάλαια και με τη βοήθεια 79 σχημάτων και 21 πινάκων παρουσιάζει συστηματικά τη διεθνή...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ