Μηχανική

  • Grid Λίστα
Διαχείριση Κυκλοφορίας
€18.80 €16.92
Το βιβλίο αυτό στα 21 του κεφάλαια και με τη βοήθεια 79 σχημάτων και 21 πινάκων παρουσιάζει συστηματικά τη διεθνή...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Δίκτυα Επικοινωνιών
€30.00 €27.00
Η κατανόηση του τρόπου οργάνωσης των λειτουργιών των δικτύων και των αρχών των τηλεπικοινωνιών στις οποίες βασίζονται τα σύγχρονα δίκτυα,...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
€12.80 €11.52
Το βιβλίο αυτό αποτελεί εισαγωγή στη θεωρία των σημάτων και των τηλεπικοινωνιών. Εκτός από τη σχετικά εκτενή αναφορά στη θεωρία...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου: Λυμένες Ασκήσεις
Εξαντλημένο
Το βιβλίο αυτό περιέχει Συνοπτική Θεωρία, Τυπολόγιο και Ασκήσεις. Τα θέματα με τα οποία ασχολείται είναι τα εξής: 1)Μετασχηματισμός Laplace...
Εισαγωγή στα Μικροκύματα
€25.00 €22.50
Τα μικροκύματα σήμερα χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα σε συστήματα τηλεπικοινωνίας και τηλαίσθησης. Ιστορικά τα μικροκύματα άρχισαν να χρησιμοποιούνται στην πράξη...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Δίκτυα Οπτικών Ινών
€30.00 €27.00
Ως τώρα, όποιος ενδιαφερόταν για τη μελέτη του ταχύτατα εξελισσόμενου πεδίου των οπτικών επικοινωνιών έπρεπε να περιοριστεί σε βιβλία επικεντρωμένα...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ