Γραββάνης Γεώργιος, Γιαννουτάκης Κωνσταντίνος

  • Grid Λίστα
Προγραμματισμός με τη Χρήση MΑΤLAB
€29.00 €26.10
Το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί μόνο ένα εγχειρίδιο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MATrix LABoratory (MATLAB), αλλά και μια εισαγωγή στις αριθμητικές...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ