Έλεγχοι και Επανέλεγχοι Κτιριακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων & CD: Με Βάση τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 9789604910250 280

Έλεγχοι και Επανέλεγχοι Κτιριακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων & CD: Με Βάση τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Συγγραφέας/εις: Σαρρής Γεώργιος
€19.80
€22.00 €19.80

Οι έλεγχοι και ιδιαίτερα οι επανέλεγχοι των ελληνικών κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι ένα θέμα που συζητιέται από την δεκαετία του 1960. Μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη γραμμή, ένας οδηγός, για το πώς θα έπρεπε να διεξάγονται. Έχοντας πλέον από το 2006 νομικά υποχρεωτικό το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 άρχισαν να οργανώνονται σεμινάρια, ξεκίνησαν να γίνονται έλεγχοι και επανέλεγχοι με βάση το Πρότυπο, άρχισε να δημιουργείται ελληνική εμπειρία. Έχοντας από τον Μάιο του 2011 και την Υπουργική Απόφαση για την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ξεκαθαρίζουν καλύτερα τα θέματα αυτά. Στο βιβλίο αυτό και στο CD που το συνοδεύει έχουν συγκεντρωθεί βασικές πληροφορίες, πρακτικές οδηγίες και εμπειρίες σχετικά με τους ελέγχους και τους επανελέγχους των κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Στόχος και σκοπός, είναι να γίνουν όλα αυτά ένα βοήθημα για όσους θέλουν να ασχοληθούν μεθοδικά με ελέγχους και επανελέγχους. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται: - Οι απαιτήσεις της ισχύουσας ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας και του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 με έμφαση στο Μέρος 6. -H δομή και ο τρόπος συμπλήρωσης των εγγράφων της νέας ΥΔΕ, με έμφαση στα πρωτόκολλα ελέγχου και επανελέγχου. -Η παρουσίαση των δυνατοτήτων συμπλήρωσης της νέας ΥΔΕ με υπολογιστή. -Οι μεθοδολογίες και η δομή του οπτικού ελέγχου με παραδείγματα από την πράξη. -Οι τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων με παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές. -Οδηγίες για τους επανελέγχους. -Οι δυνατότητες και η αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων για δοκιμές και μετρήσεις. -Προτάσεις για την καλύτερη προσέγγιση και την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αξία και τα οφέλη από τους ελέγχους και τους επανελέγχους. Τέλος γίνονται σύντομες αναφορές και στον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων και επανελέγχων που περιγράφονται συμπίπτει με το πεδίο εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384: Για εγκαταστάσεις με τάσεις λειτουργίας έως 1000V AC & 1500V DC.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τίτλος Βιβλίου Έλεγχοι και Επανέλεγχοι Κτιριακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων & CD: Με Βάση τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
Συγγραφέας/εις Σαρρής Γεώργιος
Κατηγορία Μηχανική
ISBN 9789604910250
Ημερομηνία Έκδοσης Jul 04, 2011
Λεπτομέρειες
  • Δέσιμο: Μαλακό Εξώφυλλο
  • Έκδοση: 1η
  • Μέγεθος: 17 x 24 εκ.
  • Σελίδες: 280
  • Κωδικός Ευδόξου: 12407940