Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση 9789604910885 800

Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση

Συγγραφέας/εις: Haykin Simon
€45.00
€50.00 €45.00

Σήμερα, η επικοινωνία υπεισέρχεται στην καθημερινότητα μας με τόσο πολλούς τρόπους, που είναι πολύ εύκολο να παραβλέψουμε την πολυμορφία της. Συστήματα επικοινωνίας υποστηρίζουν τα έξυπνα κινητά στα χέρια μας και τις έξυπνες τηλεοράσεις στα καθιστικά μας. Συστήματα επικοινωνίας παρέχουν «μάτια και αυτιά» στα ποντοπόρα πλοία, στα αεροσκάφη και στους δορυφόρους. Η επικοινωνία επιτρέπει τις ακριβείς μετεωρολογικές προβλέψεις από τα δεδομένα που στέλνουν εκτενή δίκτυα αισθητήρων και δορυφόροι. Τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Internet, παρέχουν απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ χωρών, γλωσσών και πολιτισμών. Σε αυτό το γεγονός οφείλεται και ο χαρακτηρισμός του κόσμου μας ως «παγκόσμιο χωριό». Το βιβλίο "Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών" παρέχει μια σύγχρονη και συστηματική προσέγγιση της ψηφιακής επικοινωνίας. Αναλύει διεξοδικά τις βασικές αρχές που τη διέπουν, επιχειρώντας ταυτόχρονα να συσχετίσει τη θεωρία με την πράξη οπουδήποτε αυτό είναι δυνατόν Η ύλη του καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: 1) Μαθηματικό Υπόβαθρο: Θεωρία μετασχηματισμού Fourier, μετασχηματισμός Hilbert, θεωρία πιθανοτήτων, θεωρία στοχαστικών ανελίξεων, θεωρία πληροφορίας 2) Μετάβαση από τις Αναλογικές στις Ψηφιακές Επικοινωνίες: Θεωρία δειγματοληψίας, παλμοκωδική διαμόρφωση, κβάντιση και στατικός χαρακτηρισμός της, θόρυβος και συστήματα ευρωστίας 3)Σηματοδοσία: Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης για κανάλια AWGN, κανάλια περιορισμένου εύρους ζώνης και κανάλια διαλείψεων 4) Κωδικοποίηση με έλεγχο σφαλμάτων: Αξιοπιστία μετάδοσης, γραμμικοί, κυκλικοί και συνελικτικοί κώδικες, πιθανοκρατικοί αλγόριθμοι αποκωδικοποίησης, κώδικες Turbo και κώδικες LDPC.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τίτλος Βιβλίου Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση
Συγγραφέας/εις Haykin Simon
Κατηγορία Μηχανική
ISBN 9789604910885
Ημερομηνία Έκδοσης Oct 15, 2014
Λεπτομέρειες
  • Δέσιμο: Μαλακό Εξώφυλλο
  • Έκδοση: 1η
  • Μέγεθος: 17 x 24 εκ.
  • Σελίδες: 800
  • Κωδικός Ευδόξου: 33197231