Περιβάλλον 2η Συπμληρωμένη & Τροποποιημένη Έκδοση: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 9789604911158 344

Περιβάλλον 2η Συπμληρωμένη & Τροποποιημένη Έκδοση: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

€30.42
€33.80 €30.42

Το βιβλίο αυτό περιγράφει τις μεθοδολογίες εκπόνησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προβλέπουν οι νέες προδιαγραφές και μεταφέρει με κατανοητό τρόπο και χωρίς να παρεκκλίνει από την επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνική γνώση τις απόψεις των συγγραφέων και όχι μόνο στους ειδικούς επιστήμονες αλλά και στους πολίτες. Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο αποδίδει την επαγγελματική εμπειρία είκοσι και πλέον ετών και την επιστημονική γνώση των συγγραφέων στα ζητήματα Περιβάλλοντος και Οικολογίας. Από τον πρόλογο του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.: «Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. προκειμένου να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες απαιτήσεις Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με βάση νεώτερα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνολογίας και με στόχο την αειφορία, ανέθεσε την εκπόνηση Ειδικής Μελέτης για τη σύνταξη νέων προδιαγραφών εκπόνησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα και τις δραστηριότητες του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και για τις επιλογές της χωροταξικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής θα αποτελέσουν τη βάση για τα νομικά κείμενα και τις κανονιστικές πράξεις, που θα καθορίζουν το νέο καθεστώς εκπόνησης και ελέγχου των μελετών αυτών».

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τίτλος Βιβλίου Περιβάλλον 2η Συπμληρωμένη & Τροποποιημένη Έκδοση: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Συγγραφέας/εις Βαβίζος Γεώργιος, Μερτζάνης Αριστείδης
Κατηγορία Μηχανική
ISBN 9789604911158
Ημερομηνία Έκδοσης Jun 14, 2003
Λεπτομέρειες
  • Δέσιμο: Μαλακό Εξώφυλλο
  • Έκδοση: 2η
  • Μέγεθος: 17 x 24 εκ.
  • Σελίδες: 344
  • Κωδικός Ευδόξου: 68406906