Απεικόνιση Αλγορίθμων σε Αρχιτεκτονικές Παράλληλης Επεξεργασίας 9789607510563 248

Απεικόνιση Αλγορίθμων σε Αρχιτεκτονικές Παράλληλης Επεξεργασίας

€14.40
€16.00 €14.40
Το παρόν βιβλίο "Απεικόνιση Αλγορίθμων σε Αρχιτεκτονικές Παράλληλης Επεξεργασίας" (Mapping Algorithms onto Parallel Processing Architectures), παρουσιάζει προηγμένες τεχνικές αυτόματης παραλληλοποίησης αλγορίθμων και βέλτιστης απεικόνισης σε υλικό παράλληλων υπολογιστών. Οι τεχνικές αυτές συμβάλλουν στην αποδοτική εκμετάλλευση των πόρων ενός παράλληλου υπολογιστικού συστήματος, από το πλέον χρονοβόρο τμήμα μιας εφαρμογής: τους πολλαπλούς φωλιασμένους βρόχους (nested loops). Στο πλαίσιο αυτό, μελετάται το πρόβλημα της απεικόνισης σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές, έτσι ώστε αφενός μεν να διατηρείται ο βέλτιστος συνολικός χρόνος παράλληλης εκτέλεσης, αφ’ ετέρου δε, να ελαχιστοποιείται το απαιτούμενο υλικό. Οι παρουσιαζόμενες μεθοδολογίες καλύπτουν τα παρακάτω αρχιτεκτονικά μοντέλα: Πολυδιάστατες συστολικές διατάξεις απεριορίστου και πεπερασμένου μεγέθους με παραδείγματα από το χώρο της επεξεργασίας σήματος και εικόνας. Μηχανές SIMD και MIMD όπου χρησιμοποιούνται τεχνικές διαμέρισης/ομαδοποίησης υπολογισμών (grouping/clustering), με μείωση του κόστους επικοινωνίας. Παράλληλες αρχιτεκτονικές για γράφους διεργασιών με μορφή πλέγματος (grid task graphs). Τέλος, παρουσιάζονται γνωστά εργαλεία ανάπτυξης παράλληλων εφαρμογών που διευκολύνουν τη διαδικασία της αυτόματης παραλληλοποίησης.

Τίτλος Βιβλίου Απεικόνιση Αλγορίθμων σε Αρχιτεκτονικές Παράλληλης Επεξεργασίας
Συγγραφέας/εις Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Τσανάκας Παναγιώτης, Κοζύρης Νεκτάριος
Κατηγορία Επιστήμη Υπολογιστών
ISBN 9789607510563
Ημερομηνία Έκδοσης Sep 08, 1998
Λεπτομέρειες
  • Δέσιμο: Μαλακό Εξώφυλλο
  • Έκδοση: 1η
  • Μέγεθος: 17 x 24 εκ.
  • Σελίδες: 248