Μηχανική

  • Grid Λίστα
Εμπειρίες 1958-2012 ενός Έλληνα Συγκοινωνιολόγου: Από τις Αστικές Περιοχές της Ελλάδας και του Εξωτερικού
€20.00 €18.00
Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται η σύνοψη της πολύχρονης εμπειρίας του συγγραφέα από το 1958 έως το 2012. Σε 16...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Τεχνολογίες & Περιβάλλον
€45.00 €40.50
Σήμερα στον πλανήτη, βρίσκεται σε εξέλιξη μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση για τη μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας από την εποχή των...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Επιθεώρηση και Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων: Δοκιμές και Μετρήσεις σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD384
€22.00 €19.80
Στην παρούσα έκδοση γίνεται διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση όλων των διαδικασιών Επιθεώρησης και Ελέγχου μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα με το...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Κτιριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2η Έκδοση: Ανάλυση Προτύπου ΕΛΟΤ HD384
€29.00 €26.10
Το αντικείμενο των Κτιριακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, αποτελεί σημαντικό τομέα των ηλεκτροτεχνικών εφαρμογών και ένα από τα βασικά πεδία δραστηριοποίησης τόσο...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & CD, Με χρήση του ArcGis10: Θεωρία και πράξη
€35.00 €31.50
Το παρόν είναι βιβλίο αποτυπώνει και επανακαθορίζει τον πλούτο και την ποικιλία των ΓΣΠ με έναν ευκολονόητο τρόπο. Αποτελεί μια...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Κατασκευές από Τοιχοποιία, 2η Έκδοση: Σχεδιασμός & Επισκευές
€40.00 €36.00
Η δομή του βιβλίου αποσκοπεί στο να είναι κατανοητό στο φοιτητή που δεν έχει ξανακούσει για την τοιχοποιία, χρήσιμο στο...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Περί Κτημάτων Λόγος και Κτηματολόγιο & CD
€80.00 €72.00
Στο Α’ μέρος του βιβλίου αναπτύσσεται ο περί κτημάτων λόγος με ανάλυση των πραγματευόμενων θεμάτων σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Πραγματεία Ανάλυσης Χώρου, Τόμος Β': Μέθοδοι
€24.00 €21.60
Το βιβλίο αποτελείται από 2 τόμους (Τόμος Α': Θεωρία-Τόμος Β': Μέθοδοι)) και 6 μέρη. Κάθε ένα από τα 6 μέρη,...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Πραγματεία Ανάλυσης Χώρου, Τόμος Α': Θεωρία
€24.00 €21.60
Το βιβλίο αποτελείται από 2 τόμους (Τόμος Α': Θεωρία-Τόμος Β': Μέθοδοι) και 6 μέρη. Κάθε ένα από τα 6 μέρη,...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Έλεγχοι και Επανέλεγχοι Κτιριακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων & CD: Με Βάση τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
€22.00 €19.80
Οι έλεγχοι και ιδιαίτερα οι επανέλεγχοι των ελληνικών κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι ένα θέμα που συζητιέται από την δεκαετία του...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Δημόσια Έργα, 4η Έκδοση: Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία-Νομολογία
€40.00 €36.00
Τα δημόσια έργα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση τόσο των πόλεων, όσο και της υπαίθρου ενός τόπου. Παράλληλα συνιστούν και...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Ψηφιακές Επικοινωνίες & CD, 2η Έκδοση: Θεωρία και Εφαρμογές
€58.00 €52.20
Το παρόν βιβλίο είναι η δεύτερη, αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση του Digital Communications, Fundamentals and Applications, ενός best-seller το οποίο...
+ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ